Cinsel Terapi Eğitim Programı

citehipak-eğitim-programı

Eğitim Sorumlusu:

Yrd. Doç. Dr. Linda Fraim

24 Hafta Sonluk ve 6 Hafta Sonluk Olmak Üzere İki Ayrı Eğitim Programımız Mevcut

24 Hafta Sonluk Eğitim Programı

Bölüm I: Temel Cinsellik
Modül 1 – Genel Bakış ve İnsan Cinselliğine Giriş (Cumartesi – 8 saat)

Cinsellik Nedir? Cinsel Perspektif? Kültürel Öğretiler? Tarihte cinsellik

Kültürel Mitler – Şehir Efsaneleri – Medya’nın Empozeleri – Popüler Kültür ve Cinsellik

Tabular – Türkiye’deki cinsel öğretiler – Cinsel bilginin nereden temin edildiği

Türkiye’deki yaşanan cinsellik ile ilgili istatistiklerin değerlendirilmesi – İlk cinsel deneyim yaşı, aktif cinsel deneyim, çoklu partner olgusu vs.

Temel cinsel gelişim – Psiko-sosyal yaklaşım (Freud, Erickson, vs.)

Cinsel Terapi’nin tarihsel gelişimi ve Türkiye’deki mevcut durumu

Modül 2 – Temel ve Cinsel İletişim, Beden Dili, Cinsel Lingonun Kullanımı (Pazar – 8 saat)

Temel iletişim modeli, İletişim türleri

Sağlıklı ve Sağlıksız İletişimin Temelleri

Diksiyon, artikülasyon, ses perdesi/tonu, ben dili modellemesi

Cinsel iletişim kurmanın önemi

Yatakta Sex Talk nedir, önemi

Modül 3 – Fantezi, Fetiş ve Pornografi (Cumartesi ve Pazar – 16 saat)

Fantezi ve hayal gücü – önemi, eksikliği

Fantezi ve iletişim – fantezilerin cinsel yaşam içerisindeki yeri, önemi ve cinsel fantezilerin eşler arasındaki iletişimin önemi

Fetiş türleri – Türkiye’de fetişlerin yaygınlığı, fetişlerin algısı, fetiş-fantezi-cinsel tatmin üçgeni

Pornografi – erotika, yumuşak porn, hard core porn, pornografi türleri (yazılı-görsel), pornografi endüstrisinin amacı, pornografi ile oluşturulan yanlış standartlar, beklentiler, öğrenilen yanlış cinsellik algısı ve terapötik araç olarak kullanılması.

Modül 4 – Cinsel Anatomi & Fizyoloji (Cumartesi ve Pazar – 16 saat)

Cinsel gelişim döngüsü – döllenme’den başlayıp yaşlılığa kadar uzanan döngü ve bu konuda kültürel tutum ve uygulamalar (örn. İlk menstrasyonda tokat atılması, ergenlik çağında görülen ıslak rüyalar, vs.)

Cinselliğin nöroanatomisi ve nörofizyolojisi

Kadın cinsel Anatomi, Fizyoloji, Hormon döngüleri

Erkek cinsel Anatomi, Fizyoloji, Hormon döngüleri

Cinsel anatomi ile ilgili şehir efsaneler, yanlış bilinenler

Anatomik, Fizyolojik ve Hormonel anomaliler – hermafrodizm vs.

Cinsel Tepki Döngü Modelleri – Klasik ve geliştirilmiş, fizyolojik ve psikolojik

Modül 5 – Cinsel İşlev Bozuklukları (DSM-V ve ICD-10 teşhis tanı kriterleri) (Cumartesi ve Pazar – 16 saat)

DSM-IV-TR’deki eski klasman, DSM-V’teki yeni gruplanmalar, eklenenler çıkartılanlar

ICD-10 özellikleri ve işlev bozuklukları

Kadın cinsel işlev bozuklukları – tanım, teşhis kriterleri, fizyolojik ve psikolojik açıdan irdelenmesi, niçin dile getirilemiyor, önyargılar, vs.

Erkek cinsel işlev bozuklukları – tanım, teşhis kriterleri, fizyolojik ve psikolojik açıdan irdelenmesi, niçin dile getirilemiyor, önyargılar, vs.

Modül 6 – Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Korunma Yöntemleri (Cumartesi ve Pazar – 16 saat)

Kültürel açıdan yaygın kullanılan yöntemler – şehir efsaneleri

Korunma mitleri ve “geleneksel” uygulamalar

Kadın için korunma yöntemleri – yaygın kullanılan yöntemler, cerrahi yöntemler

Erkek için korunma yöntemleri – yaygın kullanılan yöntemler, cerrahi yöntemler

Parasitik – kasık biti

Bakteryal enfeksiyonlar

Viral enfeksiyonlar

Modül 7 – Parafililer (Cumartesi – 8 saat)

Parafililer –

Modül 8 – Cinsel Şiddet, İstismar ve Cinsel Travmalar (Pazar – 8 saat)

Şiddet’in döngüsü

Cinsel Travmalar – neden, yansımaları, sonuçları (kısa ve uzun vade; biyopsikososyal açıdan)

İstismar

Modül 9 – Özel popülasyonlar ile Cinsel Terapi

Eşcinsel – LGBT gruplarının tanıtılması ve özellikleri

Transgender – Transseksuel farklılıkları

Cross Dressing

Swingers

Polyamor Grupları
Bölüm II’ye devam etmeden kursiyer sınava tabii tulacak. Test olmayacak, uygulamalı, teorik kısa cevap, doğru yanlış, vb.

Bölüm II: Cinsel Terapi Temel Beceriler – Teori, uygulama ve süpervizyon

Modül 1 – Cinsel Öykünün Alımı (Cumartesi – Pazar – 16 saat)

Temel klinik görüşme becerileri – Terapistin özellikleri, oturuş, duruş, giyim kuşam

Terapötik rapor oluşum temelleri

Etik bildirimi, bilgilendirilmiş onam, kayıt alma izni

Güvenli alan oluşturma – ifade özgürlüğünün desteklenilmesi

İlişki öyküsünün alınması, cinsel öykünün alınması, değerlendirme derecelendirme

Cinsellik kavramlarının orijinleri, cinsellik ile ilgili şemalarının tayini, cinsellikle ilgili tutumlarının belirlenmesi

Problem/problemlerin tespiti, kaynağı (fizyolojik/psikolojik/ilaç-toksine bağlı), teşhis-tanı/ayırıcı tanı konulması

Role Play – önceden ekip tarafından oluşturulacak olan senaryolar katılımcılar tarafından piyango çeker gibi çekilecek. Bu bilgiler kullanılarak danışanın ya da danışan çiftin hikayesi psikodrama/doğaçlama formatında oynanacak ve yukarıda kazanılması istenilen becerilerin gelişmesi sağlanacak. Bir sonraki hafta için yapılacak olan süpervizyon içinse de katılmcılar en az 3 danışan ile bu öykü alımını aktif olarak yapacak ve de çekim yapacak. İlk süpervizyonlar bu aşamada başlayacak. Kayıtlar süpervizyon grubunun içerisinde tek tek izlenerek yapılan hatalar, eksikler neler, teknik açıdan ve mesleki açıdan olmaması ve desteklenmesi gereken alanların yanı sıra daha farklı nasıl yaklaşılabilirdi ve başka alternatifler tespit edilip geri bildirim verilecek. Bunun ötesinde yine süpervizyonun bir parçası olarak terapist rolünü üstlenen kişi bir danışanının/danışan çiftinin vaka formülasyonunu yapacak, yaşadığı sorunları veya kolaylığı anlatacak, nerede zorlandığını ve niçin zorlandığını irdeleyerek bunları masaya yatıracak ve süpervizör ile bu problemleri aşmak için alternatifler oluşturacak.

Cinsel Öykü Alma Süpervizyon #1 (Cumartesi ve Pazar – 16 saat)

Cinsel Öykü Alma Süpervizyon #2 (Cumartesi ve Pazar – 16 saat)

Cinsel Öykü Alma Süpervizyon #3 (Cumartesi ve Pazar – 16 saat)

Modül 2 – Tedavi Planının Oluşturulması – Genel ve Çalışılacak olan yönelime göre (Cumartesi – 8 saat)

Tedavi Planı nedir?

Birinci, ikinci ve üçüncü aşamaları

Uygulamalı tedavi planının oluşturulması

Yönlendirme

Vaka uygulaması – tedavi planlamasının aşamalarının uygulanabilmesi için aktif role play

Modül 3 – Alfred Kinsey – Master’s and Johnson (8 saat – Pazar)

Yaklaşımın temelleri

Yaklaşımda kullanılan uygulamalar

Danışana yaklaşım kapsamında ödev verilmesi

Role play

Tedavi Planı – Kinsey – Master’s and Johnson Süpervizyon #1

(Cumartesi ve Pazar – 16 saat)

Tedavi Planı – Kinsey – Master’s and Johnson Süpervizyon #2

(Cumartesi ve Pazar – 16 saat)

Tedavi Planı – Kinsey – Master’s and Johnson Süpervizyon #3

(Cumartesi ve Pazar – 16 saat)

Modül 4 – Helen Singer Kaplan (Cumartesi – Pazar – 16 saat)

Yaklaşımın temelleri

Yaklaşımda kullanılan uygulamalar

Danışana yaklaşım kapsamında ödev verilmesi

Role play

Kaplan Süpervizyon #1 (Cumartesi ve Pazar – 16 saat)

Kaplan Süpervizyon #2 (Cumartesi ve Pazar – 16 saat)

Kaplan Süpervizyon #3 (Cumartesi ve Pazar – 16 saat)

Modül 5 – Hümanistik Yaklaşım (Cumartesi – Pazar)

Yaklaşımın temelleri

Yaklaşımda kullanılan uygulamalar

Danışana yaklaşım kapsamında ödev verilmesi

Role play

Hümanistik Süpervizyon #1 (Cumartesi ve Pazar – 16 saat)

Hümanistik Süpervizyon #2 (Cumartesi ve Pazar – 16 saat)

Hümanistik Süpervizyon #3 (Cumartesi ve Pazar – 16 saat)

Modül 6 – Davranışçı ve BDT Yaklaşımlar (Cumartesi – Pazar – 16 saat)

Yaklaşımın temelleri

Yaklaşımda kullanılan uygulamalar

Danışana yaklaşım kapsamında ödev verilmesi

Role play

Davranışçi ve BDT Süpervizyon #1 (Cumartesi ve Pazar – 16 saat)

Davranışçi ve BDT Süpervizyon #2 (Cumartesi ve Pazar – 16 saat)

Davranışçi ve BDT Süpervizyon #3 (Cumartesi ve Pazar – 16 saat)

Modül 7 – Sistematik Duyarsızlaştırma ve Progresif Rahatlama (Cumartesi – Pazar)

Yaklaşımın temelleri

Yaklaşımda kullanılan uygulamalar

Danışana yaklaşım kapsamında ödev verilmesi

Role play

Sistematik Duyarsızlaştırma ve Progresif Rahatlama Süpervizyon #1

(Cumartesi ve Pazar – 16 saat)

Sistematik Duyarsızlaştırma ve Progresif Rahatlama Süpervizyon #2

(Cumartesi ve Pazar – 16 saat)

Sistematik Duyarsızlaştırma ve Progresif Rahatlama Süpervizyon #3

(Cumartesi ve Pazar – 16 saat)

Modül 8 – Çözüm Odaklı Kısa Terapi (Cumartesi – Pazar – 16 saat)

Yaklaşımın temelleri

Yaklaşımda kullanılan uygulamalar

Danışana yaklaşım kapsamında ödev verilmesi

Role play

ÇÖKT Süpervizyon #1 (Cumartesi ve Pazar – 16 saat)

ÇÖKT Süpervizyon #2 (Cumartesi ve Pazar – 16 saat)

ÇÖKT Süpervizyon #3 (Cumartesi ve Pazar – 16 saat)

Modül 9 – Hipnoterapi (2 Hafta Cumartesi ve Pazar – 32 saat)

Hipnoz indüksiyon

Hipnoz derinleştirme

Hipnotik fenomenler

Erken Boşalma ve Erektil Disfonksiyonda Hipnoz

Vaginismusta Hipnoz

Disparoni’de Hipnoz

Hipnoorgazm, ESR ve Anorgazmi’de Hipnoz

Hipnoz ve Fantezi Dünyası

Hipnoterapi Süpervizyon #1 (Cumartesi ve Pazar – 16 saat)

Hipnoterapi Süpervizyon #2 (Cumartesi ve Pazar – 16 saat)

Hipnoterapi Süpervizyon #3 (Cumartesi ve Pazar – 16 saat)
Modül II bittikten sonra, uygulamalı sınav olur. Yönelimlere, tekniklere gerçekten hakim mi? Buna emin olmak lazım…

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

Kısa Süreli

6 Hafta sonluk Eğitim Programı

Cinsel Terapi Eğitim Taslağı

Eğitimler haftasonu olmak üzere sabah 09:00-18:00 saatleri arasında ve 1 ayda toplamda 72 saat eğitim (teorik, pratik ve süpervizyon) olarak verilecek şekilde planlanabilir. Aşağıdaki konular elbette taslak ve genişletilebilir. Zaten muhtelemelen ilk 5 hafta (ilk 6-7 modül) verilecek olan temel eğitimden sonra yaklaşımlara geçilecektir ve işte bu aşamada teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı pratik ve roleplay’in yanı sıra aktif danışan gören kursiyerlerle süpervizyon saatleri ve şekilleri organize edilmelidir…

Bölüm I: Temel Cinsellik

Modül 1 – Genel Bakış ve İnsan Cinselliğine Giriş (Cumartesi – 8 saat)

Cinsellik Nedir? Cinsel Perspektif? Kültürel Öğretiler? Tarihte cinsellik

Kültürel Mitler – Şehir Efsaneleri – Medya’nın Empozeleri – Popüler Kültür ve Cinsellik

Tabular – Türkiye’deki cinsel öğretiler – Cinsel bilginin nereden temin edildiği

Türkiye’deki yaşanan cinsellik ile ilgili istatistiklerin değerlendirilmesi – İlk cinsel deneyim yaşı, aktif cinsel deneyim, çoklu partner olgusu vs.

Temel cinsel gelişim – Psiko-sosyal yaklaşım (Freud, Erickson, vs.)

Cinsel Terapi’nin tarihsel gelişimi ve Türkiye’deki mevcut durumu

Temel ve Cinsel İletişim, Beden Dili, Cinsel Lingonun Kullanımı (Pazar – 8 saat)

Temel iletişim modeli, İletişim türleri

Sağlıklı ve Sağlıksız İletişimin Temelleri

Diksiyon, artikülasyon, ses perdesi/tonu, ben dili modellemesi

Cinsel iletişim kurmanın önemi

Yatakta Sex Talk nedir, önemi

Fantezi, Fetiş ve Pornografi

Fantezi ve hayal gücü – önemi, eksikliği

Fantezi ve iletişim – fantezilerin cinsel yaşam içerisindeki yeri, önemi, hayal gücünün nörofizyolojisi ve cinsel fantezilerin eşler arasındaki iletişimin önemi

Fetiş türleri – Türkiye’de fetişlerin yaygınlığı, fetişlerin algısı, fetiş-fantezi-cinsel tatmin üçgeni

Pornografi – erotika, yumuşak porn, hard core porn, pornografi türleri (yazılı-görsel), pornografi endüstrisinin amacı, pornografi ile oluşturulan yanlış standartlar, beklentiler, öğrenilen yanlış cinsellik algısı ve terapötik araç olarak kullanılması.

Modül 2 Cinsel Anatomi & Fizyoloji (Cumartesi – 8 saat)

Cinsel gelişim döngüsü – döllenme’den başlayıp yaşlılığa kadar uzanan döngü ve bu konuda kültürel tutum ve uygulamalar (örn. İlk menstrasyonda tokat atılması, ergenlik çağında görülen ıslak rüyalar, vs.)

Cinselliğin nöroanatomisi ve nörofizyolojisi – cinsel beyin

Kadın cinsel Anatomi, Fizyoloji, Hormon döngüleri

Erkek cinsel Anatomi, Fizyoloji, Hormon döngüleri

Cinsel anatomi ile ilgili şehir efsaneler, yanlış bilinenler

Anatomik, Fizyolojik ve Hormonel anomaliler – hermafrodizm vs.

Cinsel Tepki Döngü Modelleri – Klasik ve geliştirilmiş, fizyolojik ve psikolojik

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Korunma Yöntemleri (Bu Modülde Verilen Eğitimlerde fazla görsel kullanılıp oldukça grafik olmalıdır) (Pazar – 8 saat)

Kültürel açıdan yaygın kullanılan yöntemler – şehir efsaneleri

Korunma mitleri ve “geleneksel” uygulamalar

Kadın için korunma yöntemleri – yaygın kullanılan yöntemler, cerrahi yöntemler

Erkek için korunma yöntemleri – yaygın kullanılan yöntemler, cerrahi yöntemler

Parasitik – kasık biti

Bakteryal enfeksiyonlar

Viral enfeksiyonlar

Modül 3 – Cinsel İşlev Bozuklukları (DSM-V ve ICD-10 teşhis tanı kriterleri) (Cumartesi – 8 saat)

DSM-IV-TR’deki eski klasman, DSM-V’teki yeni gruplanmalar, eklenenler çıkartılanlar

ICD-10 özellikleri ve işlev bozuklukları

Kadın cinsel işlev bozuklukları – tanım, teşhis kriterleri, fizyolojik ve psikolojik açıdan irdelenmesi, niçin dile getirilemiyor, önyargılar, vs.

Erkek cinsel işlev bozuklukları – tanım, teşhis kriterleri, fizyolojik ve psikolojik açıdan irdelenmesi, niçin dile getirilemiyor, önyargılar, vs.

Parafililer – DSM 5 kapsamında – exhibitionism, voyeurism, frotteurism, fetish, transvestic fetish, pedophilia

Özel popülasyonlarla çalışmak

Eşcinsel – LGBT gruplarının tanıtılması ve özellikleri

Swinger, polyamour grupları

Cinsel Terapi, Etik ve Mesleki Yükümlülük (Pazar 8 – saat)

Dünya standartları, Mesleki kuruluşlar (TR ve Dünya)

Etik, yasa, eğitim, mesleki ve ahlaki sorumluluk

Danışan/hasta hakları

İhlaller ve alınan hapis cezaları

Cinsel Terapide sınır belirlemek

Cinsel terapistin kendini koruması – TCK

Malpraktis

Basına yansıyan güncel ve geçmiş örnekler

Türkiye’deki mevcut durum, yaşanan sıkıntılar, yasal ve ahlaki çıkmazlar

Bölüm II: Cinsel Terapi Temel Beceriler – Teori, uygulama ve süpervizyon

Modül 1 – Cinsel Öykünün Alımı (Cumartesi ilk 4 saat)

Temel klinik görüşme becerileri – Terapistin özellikleri, oturuş, duruş, giyim kuşam

Terapötik rapor oluşum temelleri

Etik bildirimi, bilgilendirilmiş onam, kayıt alma izni

Güvenli alan oluşturma – ifade özgürlüğünün desteklenilmesi

İlişki öyküsünün alınması, cinsel öykünün alınması, değerlendirme derecelendirme

Cinsellik kavramlarının orijinleri, cinsellik ile ilgili şemalarının tayini, cinsellikle ilgili tutumlarının belirlenmesi

Problem/problemlerin tespiti, kaynağı (fizyolojik/psikolojik/ilaç-toksine bağlı), teşhis-tanı/ayırıcı tanı konulması

Role Play – önceden ekip tarafından oluşturulacak olan senaryolar katılımcılar tarafından piyango çeker gibi çekilecek. Bu bilgiler kullanılarak danışanın ya da danışan çiftin hikayesi psikodrama/doğaçlama formatında oynanacak ve yukarıda kazanılması istenilen becerilerin gelişmesi sağlanacak. Bir sonraki hafta için yapılacak olan süpervizyon içinse de katılmcılar en az 3 danışan ile bu öykü alımını aktif olarak yapacak ve de çekim yapacak. İlk süpervizyonlar bu aşamada başlayacak. Kayıtlar supervizyon grubunun içerisinde tek tek izlenerek yapılan hatalar, eksikler neler, teknik açıdan ve mesleki açıdan olmaması ve desteklenmesi gereken alanların yanı sıra daha farklı nasıl yaklaşılabilirdi ve başka alternatifler tespit edilip geri bildirim verilecek. Bunun ötesinde yine süpervizyonun bir parçası olarak terapist rolünü üstlenen kişi bir danışanının/danışan çiftinin vaka formülasyonunu yapacak, yaşadığı sorunları veya kolaylığı anlatacak, nerede zorlandığını ve niçin zorlandığını irdeleyerek bunları masaya yatıracak ve süpervizör ile bu problemleri aşmak için alternatifler oluşturacak.

Tedavi Planının Oluşturulması – Genel ve Çalışılacak olan yönelime göre (Cumartesi ikinci oturum 4 saat)

Tedavi Planı nedir?

Birinci, ikinci ve üçüncü aşamaları

Uygulamalı tedavi planının oluşturulması

Yönlendirme

Vaka uygulaması – tedavi planlamasının aşamalarının uygulanabilmesi için aktif role play

Modül 2 – Geleneksel Cinsel Terapiler Alfred Kinsey, Master’s and Johnson, Kaplan, LoPiccolo (Cumartesi 8 saat)

Yaklaşımın temelleri

Yaklaşımda kullanılan uygulamalar

Danışana yaklaşım kapsamında ödev verilmesi

Role play

Modern Yaklaşımlar – Open Minded Based Sex Therapy ( Humanistik? Çözüm Odaklı? Şema? Psiko-seksüel drama / Tiyatro Terapi?

Ve/veya Hipnoterapi için son iki hafta, çünkü 32 saat gerekiyor ilk eğitim planına göre…)

Modül 3 – Hipnoterapi (2 Hafta Cumartesi ve Pazar – 32 saat)

Hipnoz indüksiyon

Hipnoz derinleştirme

Hipnotik fenomenler

Erken Boşalma ve Erektil Disfonksiyonda Hipnoz

Vaginismusta Hipnoz

Disparoni’de Hipnoz

Hipnoorgazm, ESR ve Anorgazmi’de Hipnoz

Hipnoz ve Fantezi Dünyası